Adil dünya için kolluk kuvvetleri ile iş birliği

Alesia Media olarak platformlarımızın daha güvenilir olması için ülkelerin kolluk kuvvetleri ile iş birliği gerçekleştiriyor, suçlunun adli mecralarda yargılanması için devlet kurumlarına yardımcı oluyoruz.

Bu sayfada kolluk kuvvetleri ile nasıl iş birliği içeresinde olduğumuzu ve kolluk kuvvetlerine yönelik bilgilendirici içeriğe ulaşabilirsiniz.

Kolluk Kuvvetleri

Bilgilendirme

Bu operasyonel bilgiler, Alesia Media'dan kayıtları talep eden kolluk kuvvetleri yetkililerine yöneliktir. Davacılardan ve davalılardan gelen talepler dahil özel tarafların talepleri için Yardım Merkezi'ni ziyaret edin.

 • Türkiye Cumhuriyeti Adli İşlem Gereklilikleri

  Hesap kayıtlarını yalnızca hizmet koşullarımıza ve yasalara (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu), dahil yürürlükteki yasalara uygun olarak açıklıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında:
  Temel abone kayıtlarının (bu bilgilere ad, hizmet süresi, e-posta adresleri ve yakın zamandaki bir giriş/çıkış IP adresi dahil olabilir) açıklanmasını zorunlu kılmak için, resmi bir cezai soruşturmayla bağlantılı geçerli bir mahkeme celbi gereklidir.
  Yukarıda belirtilen temel abone kayıtlarına ek olarak mesaj başlıkları ve IP adresleri içerebilen iletişim içerikleri hariç olmak üzere, hesapla ilgili belirli kayıtların veya başka bilgilerin açıklanmasını zorunlu kılmak için bir mahkeme emri gereklidir.
  Herhangi bir hesabın mesajlar, fotoğraflar, videolar ve konum bilgileri gibi kayıtlı içeriklerinin açıklanmasını zorunlu kılmak için, Türk Ceza Kanunu ve eşdeğer geçerli nedenlerin belirtilmesi üzerine devlet izin usulleri kapsamında çıkarılmış arama emri gereklidir.

 • Uluslararası Adli İşlem Gereklilikleri

  Hesap kayıtlarını, sadece hizmet koşullarımıza ve yürürlükteki yasalara uygun olarak paylaşırız. Hesabın içeriklerinin açıklanmasını zorunlu kılmak için bir Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması isteği veya istinabe müzekkeresi gerekli olabilir.

 • Acil Talepler

  Bir çocuğa zarar gelmesi olasılığı, herhangi bir kişinin ölüm riski ya da ciddi fiziksel yaralanması vb. gecikme olmaksızın bilgilerin açıklanmasını gerektiren bir durumda, sisteme erişimi olmayan kolluk kuvvetleri yetkilileri e-posta aracılığı ile talep gönderebilir. Not: Kolluk kuvvetleri yetkilisi olmayan kişiler tarafından gönderilen talepleri incelemeyeceğiz veya bu taleplere yanıt vermeyeceğiz. Acil bir durumla karşılaşan kullanıcılar derhal ve doğrudan yerel kolluk kuvvetlerine başvurmalıdır.

 • Taklit Politikası

  Alesia Media'da kişilerin hesaplarındaki ana profilde gerçek hayatta kullandıkları adı kullanmaları ve birden fazla hesaba sahip olmamaları gerekmektedir. Sahte hesaplar kullanmak, bir başkası gibi davranmak veya gerçek kimliğinizi yanlış tanıtmak kabul edilmez ve ihlalde bulunan hesaplarla ilgili işlem yaparız. İlgili politikaları burada bulabilirsiniz.

 • Hesapların Muhafazası

  Resmi cezai soruşturmalarla bağlantılı hesap kayıtlarını, mahkemeden alınmış resmi bir belge elimize geçinceye kadar 90 gün boyunca korumak için gerekli adımları izleyeceğiz. Resmi kayıt koruma taleplerini Kolluk Kuvvetleri Merkezi'nden hızla gönderebilirsiniz.

 • Çocukların Emniyetiyle İlgili Konular

  Devlet kurumlarının talepleri aracılığıyla dikkatimize sunulan içerikler de dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinde sitemizde belirlenen tüm çocuk istismarı durumlarını Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'ne (National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC) bildiriyoruz. NCMEC, dünyanın her yerinden kolluk kuvvetleriyle ortak çalışmaktadır. Bir talep çocuk istismarı veya çocukların korunması konularıyla ilgiliyse lütfen bu sorunlarla hızlı ve verimli şekilde ilgilenebilmemizi sağlamak için talebinizde ilgili durumları belirtin (ve ilgili NCMEC rapor tanımlayıcılarını dahil edin).

 • Bildirim

  İlkemiz, yasalara göre bunu yapmamız yasaklanmadığı sürece veya çocuk istismarı vakaları, acil durumlar gibi istisnai koşullar veya bildirimin zarar verici olduğu durumlar haricinde, hizmetimizi kullanan kişilere bilgilerinin istendiğini bilgileri açıklamadan önce bildirmektir. Bir mahkeme emrindeki belirli bir gizlilik süresinin sonunda ve istisnai koşulların artık mevcut olmadığına iyi niyetli olarak inandığımız ve başka şekilde yasalarca bunu yapmamızın yasaklanmadığı durumlarda da gecikmeli bildirimde bulunuruz. Bildirimin bir soruşturmayı tehlikeye atacağına inanan kolluk kuvvetleri yetkilileri, bildirimin yasak olduğunu gösteren uygun bir mahkeme emri veya mahkemeden başka bir uygun resmi belge almalıdır. Veri talebiniz, kullanım koşullarımızın devam eden bir ihlaline dikkat çekerse kötüye kullanımın devam etmesini önlemek için kullanıcıya kötüye kullanımından haberdar olduğumuzu bildirmek dahil gerekli işlemleri gerçekleştiririz.

 • Tanıklık

  Alesia Media tanıklık desteği sunmamaktadır. Ayrıca, Alesia Media kayıtları yasalar uyarınca kendi kendini doğrular niteliktedir ve kayıtları koruyan bir kişinin tanıklığını gerektirmemelidir. Özel bir belge türü gerekiyorsa bunu lütfen kayıt talebinize ekleyin.

 • Maliyet Tazmini

  Bilgi taleplerine yanıt verme maliyetleri için yasaların izin verdiği ölçüde tazminat isteyebiliriz. Bu ücretler hesap başına uygulanır. Sıra dışı veya külfetli taleplere yanıt verirken oluşan maliyetler için de ek ücret isteyebiliriz.
  Çocuklara ve kullanıcılarımıza zarar gelmesi olasılığının olduğu soruşturmalarda ve acil taleplerde bu ücretlerden feragat ederiz.

 • Verilerin Depolanması

  Hizmetlerimizin bir parçası olarak yayınlanılan profil içeriğinin yanı sıra diğer kullanıcılarla olan sohbetler tamamen veri tabanımızıdan silinmesini kullanıcı istemediği sürece profili ile ilişkilendirerek sunucularımızda depolarız. (Mahkeme celbini ön görmemiz veya bazı diğer durumlarda bilgileri silmeyerek, süreç tamamlanıncaya kadar sunucularımızda depolamaya devam ederiz.) İlgili politikaları burada bulabilirsiniz.

invest_offer

Bilgileri kimlerle paylaşırız?

Kullanıcılarımızın bilgilerini yalnızca bazı devlet yetkilileri ile paylaşırız bunlar; kolluk kuvvetleri ve adalet bakanlığı yetkilileridir.

 • Tüm devlet e-posta adresine (@gov) sahip kişiler ile kullanıcılarımızın güvenliği nedeniyle bilgilerini paylaşmayız.

 • Talep göndermeden önce bir kolluk kuvveti veya adalet bakanlığı yetkilisi olduğunuzu gösteren e-postaya sahip olduğunuzdan emin olun. Bu kişiler haricinde gelen başvurular yanıtlanılmayacaktır.

 • Kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak için talepler onaylanmış bir yetkiliden gelmiş dahi bazı ek bilgiler istiyebiliriz.

Talep Gönderimi

Posta yolu ile

Posta yolu ile bize bir talep gönderebilirsiniz.

Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi İnovatif Teknoloji Transfer Ofisleri, Ataköy 7-8-9-10.Kısım Mahallesi, E-5 Karayolu Üzeri, Bakırköy/İstanbul

Haritalarda Görüntüle
Acil talepler için

Gecikme olmaksızın bilgilerin açıklanmasını gerektiren bir durumda, sisteme erişimi olmayan kolluk kuvvetleri yetkilileri e-posta aracılığı ile talep gönderebilir.

Talep Gönder
Sisteme kayıtlılar için

Halihazırda Alesia Media Kolluk Kuvvetleri Merkezi sistemine kolluk kuvveti mensubu olarak kayıtlıysanız sisteme giriş yaparak avantajlarınıza erişebilirsiniz.

Giriş Yap
Sisteme kayıtlı olmayanlar için

Henüz Alesia Media Kolluk Kuvvetleri Merkezi sistemine kolluk kuvveti mensubu olarak kayıtlı değilseniz öncelikle başvuruda bulunmanız gereklidir.

Başvur